bimbt

bimbt
bìmbt interj., bim̃bt 1. subimbimo garsui žymėti: Bìmbt ir įgilo į kaktą bitė Jnšk. Kulka bìmbt – ir baigta Kt. Muselė bìmbt – i žiūri, akeles išvertus Šd. 2. bumbt (parvirtimui, parkritimui žymėti): Tik bìmbt į žemę ir parmynė (einant mintynių) Ds. Veršis tik bìmbt – i guli ant šono Švnč. | Mano vyras jau sušniuro, ... bimbt atsigul kamaroj BsO55. 3. kartojant nusakomas verksmas: Pradėjo lūpas tampyti, ir bim̃bt bim̃bt sujudo verkti Grž. 4. nutrūkimo garsui žymėti: Virvė tik bìmbt ir nutrūko Ds.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • bimbt — bi̇̀mbt išt. Bi̇̀mbt ir įgėlė į kãktą bi̇̀tė …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • bimt — bìmt interj. Rk, bim̃t 1. žr. bimbt 2: Bimt iš lovos iškritau J. Pakišau koją, tai tas storulis bìmt ir guli Gs. Bim̃t ant šono padribo Šk. Tai išgirdęs, bimt pamečiau kukšterą M.Valanč. | Šaukštu kakton bìmt Rdm. 2. staigiam veiksmui žymėti:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bibympt — interj. bimbt (smarkesniam iškritimui, išmetimui žymėti): Bibympt girnas iš malūno [išmetė] Pvn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bimbirikšt — interj. bimbt (parvirtimui žymėti): Aukštielninkas bimbirikšt išsitiesia rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bimbterėti — bìmbterėti, ėja ( ia), ėjo žr. bimbtelėti: 1. Bitė bimbt bìmbterėjo ir įgilo Ds. 2. Grūšia bìmbterėjo nuo medžio Rod. Akmuo bìmbterėjo į vandenį Krok. ║ intr. atsigulti: Bìmbterėjo lovon, tai jau nebeiškelsi be rytdienos Ds …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bimpt — bìmpt interj. = bimbt 2: Semionas – bimpt nukrito kaip drūtas vėdaras nuo aksties M.Valanč. Kumelės vienas dantys bìm(p)t iš snukio ir iškrito Š …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bipt — bìpt interj. 1. pupt (nukritimo garsui žymėti): Bìpt obuolys iš medžio Ds. 2. brinkt, virst (parvirtimui, pargriuvimui žymėti): Bìpt ir atguliau Šts. Bìpt parvirtau ant šono, tiek ir temačiau tos veselijos Skr. 3. žr. bimbt 3: Tiktai bìpt… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • birbt — bìrbt interj. 1. trumpam subirbimui nusakyti: Bìrbt birbynėle vaikas birbtelėjo Š. 2. bimbt, vinkst (atvertimui nusakyti): Sūnus ažkabino pirštais akmenį – bìrbt ir atavertė Tvr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iššiugždėti — iššiugždėti, ìššiugžda, ėjo 1. intr. labai išdžiūti: Gali bimbt (važiuoti) su tokiuo vežimu – teip iššiugždėjęs šienas Srv. 2. tr. KŽ šnarant išbaidyti. šiugždėti; iššiugždėti; nušiugždėti; pašiugždėti; sušiugždėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paskui — 1 paskuĩ adv. K, Ds, Ldvn, Pb, pãskui Žgč, Klvr, pàskui Jsv; R, Sut 1. tada, kai ankstesnis veiksmas atliktas (žymint vienas po kito iš eilės vykstančius veiksmus): Pirma gerai išakėk, paskuĩ sėk Glv. Javus džiovena, paskuĩ iškulia, paskuĩ… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”